Informationsmöte för Föreningen Stockholms Fastighetsförvaltare

Publicerad: 2014-01-07

På Landahl Advokatbyrås bekostnad kommer Rune Thomsson och Robert Ström att hålla ett informationsmöte för Föreningen Stockholms Fastighetsförvaltare i våra lokaler den 28 januari. Rune och Robert kommer bland annat att gå igenom Boverkets nya byggregler (remiss), avgöranden i hyresnämnden, samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet samt aktuella rättsfall.