Kan hyresgästs besittningsskydd avtalas bort?

Publicerad: 2021-02-12

En bostadshyresgäst har direkt besittningsskydd. Detta innebär att hyresgästen vid hyrestidens utgång har rätt till förlängning om inte någon besittningsskyddsbrytande grund enligt 12 kap 46 § jordabalken föreligger. Hyresvärdar har i vissa situationer ett intresse av att avtala bort det direkta besittningsskyddet, till exempel vid upplåtelser av bostäder i en fastighet som hyresvärden avser att renovera inom en snar framtid.

I vilka situationer har boende inte direkt besittningsskydd? Aziza Örs svarar på frågan i denna artikel.

Till artikeln hos Förvaltarforum

Dessa frågor faller under vårt affärsområde Hyra

Affärsområdet inrymmer alla nyttjanderätterna såsom hyra av lokal och bostad, arrende och tomträtt samt servitut. Vi arbetar med långsiktig rådgivning, hanterar tvister och uppsägningar samt granskar och förhandlar avtal. Vi bistår även under hyresförhandlingar och vid upprättande av blockhyresavtal.

Har du frågor om lokalhyra?

Kontakta Aziza Örs, advokat på Landahl Advokatbyrå