Kostnad och hinder vid råvarubrist

Publicerad: 2021-10-21

Trots att indexreglering är en gardering mot kostnadshöjningar saknas den i många entreprenadavtal. Vilka konsekvenser kan den omtalade Cementadomen få för beställare och entreprenörer när det gäller pris och tid? Vilka standarbestämmelser aktualiseras och hur ska de tolkas? Peter Degerfeldt ger sin analys.

Till artikeln

Dessa frågor faller under vårt affärsområde Entreprenad

Affärsområdet assisterar och tolkar kontrakt samt erbjuder tvistelösningar till beställare, byggherrar, entreprenörer och konsulter under hela byggprocessen. Då är det viktigt att förstå och ha erfarenhet av aktörernas olika perspektiv och av att tolka byggbranschens standardavtal på området.

Har du frågor kring småhusentreprenader?

Kontakta Peter Degerfeldt, advokat och delägare på Landahl Advokatbyrå