Landahl Advokatbyrå KB blir Landahl Advokatbyrå AB

Publicerad: 2012-03-01

Vid en omstrukturering som genomförs av Landahl Advokatbyrå förs verksamheten över till ett nybildat aktiebolag, Landahl Advokatbyrå AB. Aktiebolagets organisationsnummer är 556852-5082. Alla kontaktuppgifter i övrigt för advokatbyrån och för samtliga medarbetare förblir oförändrade.Förändringen sker per den 1 mars 2012.