Min hyresgäst tar ut oskälig hyra i andra hand – hur hanterar jag det?

Publicerad: 2021-10-20

I detta expertsvar på Förvaltarforum svarar Aziza på frågeställningen om hur man hanterar omständigheten att en hyresgäst tar ut oskälig hyra i andra hand.

Utdrag ur artikeln:

Hyresvärden måste agera relativt snabbt från det att vetskap om den oskäliga hyran erhölls. För att avtalet ska kunna förverkas måste avtalet sägas upp inom sex månader från det att hyresvärden fick vetskap om uttagandet av den oskäliga hyran och som senast inom sex månader från det att detta förhållande upphörde.

Till artikeln

Dessa frågor faller under vårt affärsområde Hyra

Affärsområdet inrymmer alla nyttjanderätterna såsom hyra av lokal och bostad, arrende och tomträtt samt servitut. Vi arbetar med långsiktig rådgivning, hanterar tvister och uppsägningar samt granskar och förhandlar avtal. Vi bistår även under hyresförhandlingar och vid upprättande av blockhyresavtal.

Har du frågor kring ämnet i artikeln?

Kontakta Aziza Örs, advokat på Landahl Advokatbyrå