Småhusentreprenader – konsumenttjänstlagen och ABS

Publicerad: 2021-03-17

Peter Degerfeldt ger en övergripande analys av de bestämmelser som reglerar byggtjänster upphandlade av konsumenter, med betoning på småhusentreprenader enligt konsumenttjänstlagen samt standardavtalet ABS 18. Analysen omfattar även en redogörelse av aktuell praxis – bland annat rörande entreprenörens avrådandeskyldighet, och frågan om vilken part det är som har bevisbördan vad gäller pris respektive ersättningsform.

Till artikeln

Dessa frågor faller under vårt affärsområde Entreprenad

Affärsområdet assisterar och tolkar kontrakt samt erbjuder tvistelösningar till beställare, byggherrar, entreprenörer och konsulter under hela byggprocessen. Då är det viktigt att förstå och ha erfarenhet av aktörernas olika perspektiv och av att tolka byggbranschens standardavtal på området.

Har du frågor kring småhusentreprenader?

Kontakta Peter Degerfeldt, advokat och delägare på Landahl Advokatbyrå