Vad är egentligen blockhyresavtal?

Publicerad: 2020-01-20

Den senaste tiden har vi märkt en ökad efterfrågan kring blockhyresavtal.

Konstruktionen med blockhyra innebär ett sätt för fastighetsägare att bl a få en högre hyra genom att hyra ut bostadslägenheter i ”block” än vad som annars är möjligt enligt hyreslagens regler när en bostadslägenhet per kontrakt hyrs ut. Med block avses att tre eller fler bostadslägenheter hyrs ut till en hyresgäst (blockhyresgästen) som i sin tur ska hyra ut lägenheterna i andra hand.

I den här artikeln förklarar advokat Cecilia Stenfalk vad ett blockhyresavtal är och vad man behöver tänka på vid tecknandet av blockhyresavtal samt ger några handfasta tips till den som är intresserad av att ingå ett blockhyresavtal.

Läs hela artikeln här: Förvaltarforum 200120