Vad kan föreningen göra för att förhindra konflikter kring uteplatsen?

Publicerad: 2022-10-19

Landahls medarbetare Michelle Brodin har skrivit en artikel på Förvaltarforum i frågan.

Utdrag ur texten:

“Uteplatsen är väl min?

Ett inte helt ovanligt resonemang från bostadsrättshavarens sida är att uteplatsen är deras egen och får användas och skötas på det sätt som bostadsrättshavaren önskar. Även styrelsen i bostadsrättsföreningen saknar ofta kunskap om vad som gäller. Rättigheter och skyldigheter avseende uteplatsen styrs dock av hur uteplatsen är upplåten av bostadsrättsföreningen.”

Till artikeln hos Förvaltarforum

Dessa frågor faller under vårt affärsområde Bostadsrätt

Här ryms både allmän rådgivning och tvistelösning. Vi hjälper såväl fastighetsutvecklare och föreningar som bostadsrättshavare och har bred erfarenhet av ombildning och nybildning av bostadsrätt.

Har du frågor om Bostadsrätt och styrelsearbete?

Kontakta Michelle Brodin, advokat på Landahl Advokatbyrå