Vanliga tvistefrågor vid upphandlad totalentreprenad

Publicerad: 2020-12-16

Hur skiljer entreprenörens ansvar i AB 04 respektive ABT 06 sig åt? Hur ska funktionskrav beskrivas? Vad händer om inget referensobjekt anges? Tunnas entreprenörens funktionsansvar ut vid beställarens detaljprojektering? Kan besiktningsmannen underkänna bygghandlingar, och besluta att inte godkänna entreprenaden på grund av undermålig projektering? I denna expertkommentar hos Lexnova ger Peter Degerfeldt svar.

Till artikeln

Dessa frågor faller under vårt affärsområde Entreprenad

Affärsområdet assisterar och tolkar kontrakt samt erbjuder tvistelösningar till beställare, byggherrar, entreprenörer och konsulter under hela byggprocessen. Då är det viktigt att förstå och ha erfarenhet av aktörernas olika perspektiv och av att tolka byggbranschens standardavtal på området.

Har du frågor om upphandling av totalentreprenad?

Kontakta Peter Degerfeldt, advokat och delägare på Landahl Advokatbyrå