Vem ska återställa lokalen när hyresgästen flyttar?

Publicerad: 2022-03-24

Frågan om vem som ska återställa lokalen vid hyresgästens avflyttning är en viktig fråga för både hyresvärd och hyresgäst och leder ofta till diskussion. Svaret finns inte i någon lag men vägledning kan hämtas i hyreslagen och juridisk litteratur.

Till artikeln hos Förvaltarforum

Dessa frågor faller under vårt affärsområde Hyra

Affärsområdet inrymmer alla nyttjanderätterna såsom hyra av lokal och bostad, arrende och tomträtt samt servitut. Vi arbetar med långsiktig rådgivning, hanterar tvister och uppsägningar samt granskar och förhandlar avtal. Vi bistår även under hyresförhandlingar och vid upprättande av blockhyresavtal.

Har du frågor om lokalhyra?

Kontakta Aziza Örs, advokat på Landahl Advokatbyrå