WEBINAR: Vågar styrelsen neka bostadsrättsköpare medlemskap? Risk för skadeståndsansvar!

Publicerad: 2021-09-21

Webinar 6 oktober med Susanne Falk och Sebastian Törnqvist

Dag:   Onsdag 6 oktober 2021
Tid:    12:00 – 13:00
Plats: Teams

För att en överlåtelse av en bostadsrätt ska bli giltig krävs att styrelsen i bostadsrättsföreningen godkänner den som förvärvat bostadsrätten som medlem.

Men vad är det som egentligen gäller för medlemskap? När ska medlemskap beviljas och under vilka förutsättningar kan styrelsen säga nej? Vi kommer gå igenom vad som gäller enligt lag och vilka villkor som är vanligt förekommande i stadgar samt vad praxis säger både om medlemskapsfrågan och risken för skadestånd om styrelsen säger nej utan objektivt godtagbara skäl.

Anmälan sänds till: akademi@landahl.se

Efter anmälan kommer du att mottaga en kalenderinbjudan för att via länk kunna ansluta till webinaret som hålls via Teams.

Susanne Falk

Advokat och delägare, Landahl Advokatbyrå

Susanne har särskild inriktning på juridik avseende exploatering av fastigheter från markförvärvet eller ombyggnationen till överlämnande till köparna av bostadsrätter. Susannes fokus ligger främst på fastighetstransaktionen och bolagsrätten samt förenings- och bostadsrätten. Susanne är en ofta anlitad föreläsare och undervisar främst inom områdena bostadsrätt och föreningsrätt.

 

 

 

 

Sebastian Törnqvist

Jurist, Landahl Advokatbyrå

Sebastian arbetar främst med frågor relaterade till fastighetsöverlåtelser, föreningsrätt och bostadsrätt samt fel i fastighet. Sebastian upprättar även kostnadskalkyler och ekonomiska planer.