Landahl – På tätplats som advokatbyrå för fastigheter, bygg och miljö

Landahl har uppdrag åt såväl många av landets största bygg- och fastighetsbolag som andra fastighetsägare i den privata sektorn samt åt stat, kommun och landsting. Inom området fastigheter, bygg och miljö intar Landahl en tätposition bland Sveriges advokatbyråer. Landahl erbjuder sina klienter biträde vid alla förekommande affärer och tvister.

Då fastighetsbranschen är livlig och dynamisk strävar Landahl ständigt efter att hålla sig à jour med branschen samt rättsutvecklingen och ha en omsorgsfull rekryteringsprocess för att bibehålla och utveckla den specialistkompetens branschen kräver. Landahls speciella inriktning mot fastighetsbranschen samt byråns mix av bredd, kompetens och branschkännedom, ger ständigt klienterna betydande mervärden. Landahls advokater är också mycket väl sedda i branschen, hos myndigheter och bland kollegor.

Landahls erfarenhet är klienternas vinst

Med mottot Samlad Erfarenhet – Ökad Kunskap erbjuder Landahl Advokatbyrå kompetens och bredd för allt med anknytning till fastigheter, mark och miljö. Landahls verksamhetsfält sträcker sig över entreprenadrätt, plan- och byggjuridik, miljö- och vattenrätt, expropriationsrätt, kommersiell hyresrätt och bostadshyresrätt, arrenderätt, bostadsrätt, bostadsrättsombildningar och tomträtt men även över närliggande områden som konsult- och mäklarjuridik, bolagsrätt, föreningsrätt och affärsjuridik i allmänhet.

Landahls jurister har stor processvana och anlitas frekvent vid tvister och för skiljemannauppdrag. Landahl arbetar nära och förstår klienternas verklighet, där snabba förändringar och nya villkor är vardag. Den insikten gör Landahl till en effektiv och erfaren samarbetspartner med mycket god branschkännedom. Landahls advokater och jurister anlitas även regelbundet som kursledare och föredragshållare och anordnar även kurser i byråns egen regi.

En kort historia om Landahls långa erfarenhet

Idén om dagens Landahl Advokatbyrå föddes våren 2003. Tre framgångsrika advokatbyråer med medarbetare sedan länge verksamma inom fastighetsbranschen, fann sig dela samma värderingar och bära visionen om att bli en ännu starkare aktör i branschen. Vid årsskiftet 2003/2004 gick advokatfirmorna Landahl, Wennerholm & Öhman och Alfa samman. Därigenom bildades Landahl Öhman Advokatbyrå.

På kort tid gjorde Landahl Öhman sig känd som en större och framstående aktör för fastighetsbranschen. År 2009 förkortades firman till Landahl Advokatbyrå.

Landahl Advokatbyrå är en ledande advokatbyrå för fastighetsbranschen och har uppdrag åt såväl många av landets största fastighets- och byggbolag som andra fastighetsägare i den privata sektorn samt åt stat, kommun och landsting. Landahl erbjuder klienterna biträde vid alla slags affärer och tvister. Våra erfarna advokater företräder även klienterna vid processer och förhandlingar inom alla förekommande rättsområden i branschen.