Hoppa till huvudinnehållet
Expertis

Skiljemannauppdrag | Skiljedomare

Ett av våra kompetensområden

När ni löser tvisten utanför domstol


Parterna i kommersiella avtal kan avtala om att tvistelösning ska ske i en skiljenämnd i stället för i allmän domstol.

Detta är vanligt i större kommersiella avtal som avser till exempel entreprenadrätt och transaktioner i såväl nationella som internationella tvister. Skiljenämnden kan bestå av en skiljedomare men kan också bestå av tre skiljedomare varav var part får välja en skiljedomare var. Den tredje skiljedomaren utses av de två skiljedomare som parterna har valt. Vi på Landahl har god branschkännedom i ärenden som prövas av skiljenämnd och får löpande uppdrag som skiljedomare så som ordförande, partsutsedd och ensam skiljeman. Skiljedomare kallas även skiljemän.

Det kan vara fördelaktigt att avtala om att tvisten ska lösas av skiljenämnd eftersom skiljedomstolarna inte är offentliga institut vilket innebär att utomstående personer eller företag inte kan få information om tvisten eller skiljeförfarandet förutom via parterna. Det kan även vara fördelaktigt då skiljeförfarandet går betydligt snabbare än alternativet i allmän domstol då utgångspunkten för skiljenämndens handläggning av målet är att det ska ske skyndsamt. 

Landahl har även erfarenhet av att hantera överbesiktnings- och värderingsförfaranden enligt byggbranschens standardavtal och då uppträda som ledamot av överbesiktnings- eller värderingsnämnd.