Skip to main content
Medarbetare

Ulla-Beth Sandelius

Assistent

Vem är Ulla-Beth?

Ulla-Beth har lång erfarenhet inom byråvärlden och arbetar idag främst inom affärsområdena mark, miljö och PBL, exploatering, lantmäteri, nyttjanderätter, arrende och servitut.