Advokatens råd när du ska säga upp lokalhyresavtal

Publicerad: 2020-10-13

Landahls medarbetare Cecilia Stenfalk ger råd på Förvaltarforum om när du ska säga upp lokalhyresavtal.

Utdrag ur artikeln:

“Den lagstadgade uppsägningstiden för lokalhyresavtalen är som huvudregel minst 9 månader om hyresavtalet har varat längre än 9 månader. Om hyrestiden är kortare anges i 4 § hyreslagen de kortare uppsägningstider som är tillåtna för parterna att avtala om. Vanligast är att uppsägningstiden för de flesta lokalhyresavtal är 9 månader, om inte parterna har avtalat om längre uppsägningstid.

Grundläggande är också att lokalhyresavtalet inte kan sägas upp till någon annan tidpunkt än till hyrestidens utgång. Parterna ska kunna förlita sig på att det avtal man har kommit överens om gäller under löptiden.”

Till artikeln hos Förvaltarforum


Dessa frågor faller under vårt affärsområde hyra 

Affärsområdet inrymmer alla nyttjanderätterna såsom hyra av lokal och bostad, arrende och tomträtt samt servitut. Vi arbetar med långsiktig rådgivning, hanterar tvister och uppsägningar samt granskar och förhandlar avtal. Vi bistår även under hyresförhandlingar och vid upprättande av blockhyresavtal.

Har du frågor om hyresavtal för kontorshotell?

Kontakta Cecilia Stenfalk, advokat på Landahl Advokatbyrå