Är det alltid en fördel med överlåtelsebesiktning inför köp/försäljning av fastighet?

Publicerad: 2021-11-24

Marianne Montelius har skrivit ett expertsvar på Förvaltarforum i frågan. Hon skriver: “Frågan kan tyckas märklig för svaret borde utan tvekan vara att det självklart alltid en fördel. Men så enkel är inte juridiken. För er som inte är så insatta i besiktningar följer här en kort beskrivning hur det ofta går till.”

Till artikeln

Dessa frågor faller under vårt affärsområde Fel i fastighet

Affärsområdet handhar alla överlåtelserelaterade frågor, dolda fel och avvikelser. Många frågor kan uppstå vid ett fastighetsköp. Inom mäklarjuridiken täcker vi samtliga frågeställningar som kan uppkomma i mäklarens förmedlingsarbete såsom upprättande av villkor, avtal samt biträde i tvister.

Har du frågor kring ämnet i artikeln?

Kontakta Marianne Montelius, advokat och delägare på Landahl Advokatbyrå