Avtala bort lokalhyresgästens besittningsskydd

Publicerad: 2021-01-08

Cecilia Stenfalk har skrivit på FörvaltarForum om möjligheten att avtala bort lokalhyresgästs besittningsskydd.

Till artikeln


Dessa frågor faller under vårt affärsområde Hyra

Affärsområdet inrymmer alla nyttjanderätterna såsom hyra av lokal och bostad, arrende och tomträtt samt servitut. Vi arbetar med långsiktig rådgivning, hanterar tvister och uppsägningar samt granskar och förhandlar avtal. Vi bistår även under hyresförhandlingar och vid upprättande av blockhyresavtal.


Har du frågor om
lokalhyra?

Kontakta Cecilia Stenfalk, advokat på Landahl Advokatbyrå