Bostadshyresgästen betalar inte hyran i tid, vad kan vi göra?

Publicerad: 2022-11-18

Aziza Örs, advokat på Landahl Advokatbyrå, svarar på frågan i en artikel hos Förvaltarforum.

Utdrag ur artikeln:

“En enstaka sent betald hyra bör inte medföra att avtalet ska uppsägas. Däremot kan ett flertal upprepade hyresförseningar åberopas som grund för att avtalet ska upphöra. Men innan en uppsägning kommer på tal bör hyresvärden anmoda hyresgästen att bland annat betala den befintliga skulden och informera att betalningsförseningar inte accepteras, vid äventyr att avtalet kan komma att sägas upp. Om försummelserna fortsätter trots anmodan, kan hyresvärden överväga att säga upp avtalet till upphörande med avtalad uppsägningstid.”

Till artikeln hos Förvaltarforum

Dessa frågor faller under vårt affärsområde Hyra

Affärsområdet inrymmer alla nyttjanderätterna såsom hyra av lokal och bostad, arrende och tomträtt samt servitut. Vi arbetar med långsiktig rådgivning, hanterar tvister och uppsägningar samt granskar och förhandlar avtal. Vi bistår även under hyresförhandlingar och vid upprättande av blockhyresavtal.

Har du frågor om hyra för bostad eller lokal?

Kontakta Aziza Örs, advokat på Landahl Advokatbyrå