Carolina på Samhällsbyggnadsdagarna 2019

Publicerad: 2019-10-01

Aktuella rättsfall inom fastighetsrätten var ämnet för Carolina Gustavssons föreläsning på Samhällsbyggnadsdagarna idag. Det presenterades ett urval av aktuella rättsfall avseende fastighetsrätt med avsikten att fånga upp några av de intressanta rättsfall som kommit sedan Samhällsbyggnadsdagarna 2018. Bl a Högsta domstolens avgörande i ett mål som rör tvångsvis marköverföring, NJA 2018 s. 753, Parkfastigheten. Även uppsägning av tomträtt berördes.

Carolina Gustavsson, advokat och delägare på Landahl, arbetar främst med frågor om mark och exploatering, vatten och miljörätt.