Coronapandemin: Föreningsstämmor och tillträden till lägenheter

Publicerad: 2020-08-17

Landahls medarbetare Susanne Falk har skrivit en artikel hos Lexnova i ämnet Coronapandemin – Föreningsstämmor och tillträden till lägenheter.

Utdrag ur artikeln:

“Hur kan föreningsstämmor genomföras trots Coronapandemin och myndigheternas rekommendation att hålla avstånd och undvika fysiska kontakter, inte minst med äldre personer? Susanne Falk ger praktiska tips utifrån den nya lagen – samt redogör, mot bakgrund av aktuella rättsfall, för hur fler styrelser kan få tillträde till trilskande medlemmars lägenheter.”

Till artikeln

Dessa frågor faller under vårt affärsområde Bostadsrätt

Här ryms både allmän rådgivning och tvistelösning. Vi hjälper såväl fastighetsutvecklare och föreningar som bostadsrättshavare och har bred erfarenhet av ombildning och nybildning av bostadsrätt.

Har du frågor om föreningsstämmor eller andra styrelsefrågor för bostadsrättsföreningen?

Kontakta Susanne Falk, advokat på Landahl Advokatbyrå