Hoppa till huvudinnehållet
Medarbetare

Susanne Falk

Advokat | Delägare

Vem är Susanne?

Susanne är sedan över 20 år strategisk rådgivare och samarbetspartner inom projektutveckling och nyproduktion med särskild erfarenhet inom bostadsrättsprojekt, vilket omfattar allt från förvärv av mark till uppförd byggnad. Susannes tonvikt ligger på bolags- och fastighetsöverlåtelser, bolagsrätt, föreningsrätt och bostadsrätt. Rådgivningen omfattar bland annat bildande av bolag och föreningar, upprättande av kostnadskalkyler och ekonomiska planer, transaktionshandlingar, stadgar, förhandsavtal och upplåtelseavtal, konvertering till bostadsrätt av råvindsytor, lokalytor m.m. samt löpande rådgivning och tvistelösning i bostadsrättsföreningar. Susanne anlitas ofta som föreläsare avseende bland annat nyproduktionsprocessen och bostadsrätt men tar även fram klientanpassade kurser.