Skip to main content
Medarbetare

Susanne Falk

Advokat | Delägare

Vem är Susanne?

Susanne är sedan över 20 år strategisk rådgivare och samarbetspartner inom projektutveckling och nyproduktion med särskild erfarenhet inom bostadsrättsprojekt, vilket omfattar allt från förvärv av mark till uppförd byggnad. Susannes tonvikt ligger på bolags- och fastighetsöverlåtelser, bolagsrätt, föreningsrätt och bostadsrätt. Rådgivningen omfattar bland annat bildande av bolag och föreningar, upprättande av kostnadskalkyler och ekonomiska planer, transaktionshandlingar, stadgar, förhandsavtal och upplåtelseavtal, konvertering till bostadsrätt av råvindsytor, lokalytor m.m. samt löpande rådgivning och tvistelösning i bostadsrättsföreningar. Susanne anlitas ofta som föreläsare avseende bland annat nyproduktionsprocessen och bostadsrätt men tar även fram klientanpassade kurser.


Landahl Akademi

Nyproduktion och exploatering av mark

Tycker du att nyproduktion och exploatering av mark är lika roligt som vi gör? Det här är kursen för dig som jobbar med eller ger rådgivning inom nyproduktion med fokus mot bostadsrättsföreningar.

25 maj | 21 september
*Om inte datumen passar så kan du på kurssidan göra en intresseanmälan, så kan vi höras om alternativa datum.