Coworking – vägledning om hyresavtal

Publicerad: 2020-08-18

Landahls medarbetare Martin Lundberg har skrivit en artikel på Förvaltarforum i ämnet coworking – vägledning om hyresavtal.

Utdrag ur artikeln:

“För fastighetsägare kan upplägget leda till bättre nyttjande av fastigheterna och leda till lägre förvaltnings- och administrationskostnader och för andrahandshyresgästerna kan inhyrning hos en coworking-aktör innebära effektivare lösningar (smidigare att öka eller minska ytor, tillgång till anpassade konferens- och loungeutrymmen, lägre kostnader för städning, IT-tjänster, reception med mera).”

Till artikeln hos Förvaltarforum

Dessa frågor faller under vårt affärsområde Hyra

Affärsområdet inrymmer alla nyttjanderätterna såsom hyra av lokal och bostad, arrende och tomträtt samt servitut. Vi arbetar med långsiktig rådgivning, hanterar tvister och uppsägningar samt granskar och förhandlar avtal. Vi bistår även under hyresförhandlingar och vid upprättande av blockhyresavtal.

Har du frågor om hyresavtal för kontorshotell?

Kontakta Martin Lundberg, jurist på Landahl Advokatbyrå