Hoppa till huvudinnehållet
Medarbetare

Martin Lundberg

Jurist

Vem är Martin?

Martin är specialiserad på nyttjanderättsfrågor i vid bemärkelse, särskilt kommersiell hyresrätt, arrenderätt och tomträtt. Han arbetar även med bostadshyresrätt, bostadshyresförhandlingar, allmän fastighetsrätt samt processer. Han har arbetat med fastighetsrättsliga frågeställningar sedan 2009 och har varit ombud i ett stort antal processer i tingsrätter, hovrätter, mark- och miljödomstolar, förvaltningsrätter samt inför hyres- och arrendenämnder runt om i landet. Martin föreläser också på kurser inom bostadshyresrätt och kommersiell hyresrätt.