En checklista för köp och försäljning av fastighet

Publicerad: 2021-05-24

Riskerna med fastighetsaffärer är stora och fallgroparna är många, om man inte har koll på lagregler och praxis. Vad händer om köparen inte betalar handpenningen i tid? Varför bör inte säljaren åtgärda fel som upptäcks vid överlåtelsebesiktningen eller låta köparen förvara egendom på fastigheten före tillträdet? Vad händer om en part avlider mellan kontrakt och tillträde och kan förekomsten av råttor och dräneringsproblem räknas som dolt fel? Marianne Montelius och Sebastian Törnqvist analyserar situationer som ofta uppkommer vid köp och försäljning av fastighet och ger praktiska tips om hur viktiga frågor bäst kan lösas.

Till artikeln

Dessa frågor faller under vårt affärsområde Fel i fastighet

Affärsområdet handhar alla överlåtelserelaterade frågor, dolda fel och avvikelser. Många frågor kan uppstå vid ett fastighetsköp. Inom mäklarjuridiken täcker vi samtliga frågeställningar som kan uppkomma i mäklarens förmedlingsarbete såsom upprättande av villkor, avtal samt biträde i tvister.

Har du frågor kring köp och försäljning av fastighet?

Kontakta Marianne Montelius, advokat och delägare på Landahl Advokatbyrå

Kontakta Sebastian Törnqvist, jurist på Landahl Advokatbyrå