Expertkommentar av Peter Degerfeldt och Ola Thored

Publicerad: 2018-10-09

Landahls medarbetare Peter Degerfeldt och Ola Thored har skrivit en expertkommentar i Blendow Lexnova som handlar om
entreprenörens ersättningsskyldighet för åtkomst- och återställandekostnader.

Ett utdrag ur texten:

“Ett klassiskt exempel är självklart badrumsentreprenaden, både inom nyproduktion eller enstaka ROT-projekt, där olika entreprenörer, rörmokare, plattsättare, elektriker m fl ska samsas om tiden och utrymmet. Det ska läggas ner och fästas avloppsrör som sedan ska gjutas fast, det ska anläggas golvvärme, det ska avjämnas, sedan appliceras tätskikt och sedan ytskikt m m, m m. Risken för friktion mellan arbetslagen och/eller rena krockar är uppenbar. Om nu beställaren handlat upp en delad entreprenad kan det, som ovan påpekats, finnas uppenbara problem att reda ut och hitta den ”skyldiga” till ett fel eller en skada som uppstår.”

Läs hela artikeln här: Expertkommentar Lexnova PD OT Aug2018

Peter Degerfeldt

Ola Thored