Expertkommentar av Rune Thomsson

Publicerad: 2018-07-26

Landahls medarbetare Rune Thomsson har skrivit en expertkommentar i Blendow Lexnova med rubriken “Verkan av hyresvärdens passivitet i ett lokalhyresförhållande

“I april 2013 krävde hyresvärden betalning för omsättningshyra av hyresgästen. Någon omsättningshyra hade inte betalats för åren 2002–2011 och hyresvärden hade aldrig under hyrestiden krävt hyresgästen på betalning av sådan hyra. Inte heller den tidigare hyresgästen hade avkrävts eller betalat omsättningshyra sedan villkoret avtalades 1997. Vidare hade varken den tidigare hyresgästen eller den nye hyresgästen lämnat några uppgifter om sin omsättning till hyresvärden eller avkrävts sådana uppgifter av denne. Hyresvärden yrkade i tingsrätten att hyresgästen skulle betala…”

Läs hela artikeln här: Expertkommentar Lexnova RT Juni 2018

Rune Thomsson