Får jag flytta min lokalhyresgästs soprum?

Publicerad: 2021-06-28

I detta expertsvar på Förvaltarforum svarar Martin på frågeställningar om nyttjande av gemensamma soprum.

En hyresvärd som tillhandahåller soprum för avfallshantering inom ramen för ett hyresförhållande med en lokalhyresgäst och som vill flytta soprummet till annat utrymme, behöver som huvudregel godkännande av lokalhyresgästen innan flytten sker. Ändring av hyresvillkor i lokalhyresavtal kan antingen ske frivilligt eller genom uppsägning av hyresavtalet för villkorsändring.

Till artikeln

Dessa frågor faller under vårt affärsområde Hyra

Affärsområdet inrymmer alla nyttjanderätterna såsom hyra av lokal och bostad, arrende och tomträtt samt servitut. Vi arbetar med långsiktig rådgivning, hanterar tvister och uppsägningar samt granskar och förhandlar avtal. Vi bistår även under hyresförhandlingar och vid upprättande av blockhyresavtal.

Har du frågor kring ämnet i artikeln?

Kontakta Martin Lundberg, jurist på Landahl Advokatbyrå