Fast pris eller löpande räkning i entreprenad?

Publicerad: 2019-03-05

Eric Grimlund har skrivit i frågan på Förvaltarforum.

“Vid upphandlingar av framför allt mindre entreprenader förordar ofta entreprenören löpande räkning framför fast pris. Motivet till detta är inte sällan att entreprenören menar att ”om fast pris ska offereras måste vi lägga på ett belopp som säkerhetsmarginal och det blir dyrare ….” Ligger det något i detta synsätt, eller är fast pris alltid bättre?

Läs hela artikeln här: Förvaltarforum 190301