Hög tid se över säkerheter för lokalhyresavtal

Publicerad: 2021-03-30

Landahls medarbetare Martin Lundberg har skrivit en artikel på Förvaltarforum i ämnet säkerheter för lokalhyresavtal.

Utdrag ur artikeln:

“Med anledning av den pågående Coronapandemin har hyresgäster, framför allt inom branscher som drabbats hårdast av förändringarna i samhället och de införda restriktionerna, till exempel restauranger, caféer, detaljhandelsbutiker och hotell, fått problem med att betala överenskommen hyra på rätt sätt och i rätt tid.”

Till artikeln hos Förvaltarforum

Dessa frågor faller under vårt affärsområde Hyra

Affärsområdet inrymmer alla nyttjanderätterna såsom hyra av lokal och bostad, arrende och tomträtt samt servitut. Vi arbetar med långsiktig rådgivning, hanterar tvister och uppsägningar samt granskar och förhandlar avtal. Vi bistår även under hyresförhandlingar och vid upprättande av blockhyresavtal.

Har du frågor om hyresavtal för kontorshotell?

Kontakta Martin Lundberg, jurist på Landahl Advokatbyrå