Idag är det 100 år sedan Sverige fick sin första kvinnliga advokat

Publicerad: 2018-03-14

Landahl ligger i täten men önskar att fler slår följe!
– Idag är det 100 år sedan Sverige fick sin första kvinnliga advokat.

För 26:e året i rad listade Affärsvärlden i höstas Sveriges största affärsjuridiska byråer. Vad gäller jämställdhet på delägarnivå visar det underlaget sammanräknat, att antalet kvinnliga delägare ökar med ca en procentenhet per år. Detta innebär att om utvecklingen i branschen fortsätter i samma takt kommer den inte att ha blivit jämställd på delägarnivå förrän ca år 2050. Vi måste öka takten!

1918 sökte Eva Andén medlemskap i Advokatsamfundet. I protokoll från den 14 mars 1918 antecknades att ”Fröken Eva Andén vore den första kvinnan som vunnit inträde i Sveriges Advokatsamfund, varom meddelande till pressen skulle ske”.

Det där med att hon var “fröken” var viktigt. På den tiden fick en gift kvinna inte agera inför rätten om hon inte hade fått särskilt tillstånd av sin man. Först nästföljande år, den 24 maj 1919, beslutade man i Sverige att införa allmän rösträtt för kvinnor; gick juristbranschen alltså i bräschen denna gång?

Jämställdhet som en grundpelare
På Landahl har jämställdhet och därmed jämställdhetsarbetet varit en grundpelare från starten och med detta en högt prioriterad fråga, både strategiskt men även för den enskilde medarbetaren. Ledningen har aktivt engagerat sig i och drivit frågan som innebär både att reflektera och analysera exempelvis atmosfär, arbetsuppgifter, löner och positioner. Vi har idag en arbetsplats där vi upplever en mycket god jämställdhet både kvantitativt såväl som kvalitativt. Genom förra årets utmärkelse (se pressmeddelande) har vi även fått ett kvitto på att vi har tagit en ledande position och är med och moderniserar branschen. Vår delägargrupp består idag av 15 personer, 8 män och 7 kvinnor.

-Men det är viktigt att komma ihåg att vi tar in delägare baserat på prestation och det är med glädje vi kan se att vi byggt ett företag där det är möjligt att kombinera karriär och familjeliv, både för kvinnor och män”, säger Maria Wideroth, advokat och Landahls styrelseordförande.

Arbetet får aldrig avstanna
Det var en ögonöppnare för många att ta del av de berättelser om trakasserier som kvinnor inom juristbranschen delat med sig av under hösten. På Landahl Advokatbyrå välkomnade vi uppropet #medvilkenrätt med öppna armar (se vårt uttalande). Landahl fortsätter att arbeta aktivt för att se över små och stora förändringar i vår verksamhet för att ytterligare främja jämställdheten på vår arbetsplats. För oss är detta en högst naturlig del av vår arbetsmiljö och bidrar starkt till vår drivkraft att växa och utvecklas.

Landahl Advokatbyrå

Pressmeddelande

#medvilkenrätt