Kan jag neka hyresgäst att överlåta hyresrätten till en lokal?

Publicerad: 2021-01-18

Magnus Strömqvist har skrivit en artikel på Förvaltarforum i frågan.

Till artikeln

Dessa frågor faller under vårt affärsområde Hyra

Affärsområdet inrymmer alla nyttjanderätterna såsom hyra av lokal och bostad, arrende och tomträtt samt servitut. Vi arbetar med långsiktig rådgivning, hanterar tvister och uppsägningar samt granskar och förhandlar avtal. Vi bistår även under hyresförhandlingar och vid upprättande av blockhyresavtal.

Har du frågor om lokalhyra?

Kontakta Magnus Strömqvist, advokat på Landahl Advokatbyrå