Hoppa till huvudinnehållet
Medarbetare

Magnus Strömqvist

Advokat

Vem är Magnus?

Magnus brinner för tvistelösning och hyresförhandlingar. Första klivet in i tingssalen skedde redan 2003 och sedan 2007 företräder han även frekvent parter i hyres- och arrendenämnden. Magnus hjälper dig att upprätta komplicerade eller enkla hyresavtal, oavsett om det avser restaurang-, butiks-, kontors- eller industriverksamhet. Han har även framgångsrikt drivit ett stort antal ärenden avseende skadestånd i hyresrättsliga tvister. Om du äger en flerbostadsfastighet kan han hjälpa dig att hantera allt ifrån hyresförhandlingar till uppsägningar av hyresgäster. Magnus har också god kompetens inom arrenderätt och servitut och biträder även beställare i entreprenadtvister eller parter i tvister om fel i fastighet. Han är även en flitigt anlitad föreläsare inom hyresrätt.