Magnus Strömqvist

Advokat

Verksamhetsområden

Kommersiell hyresrätt
Hyresrätt bostäder
Allmän fastighetsrätt
Hyresförhandlingar
Tvistelösning och processer
Servitut
Skadeståndsrätt och försäkringsärenden
Arrende och allmänna nyttjanderätter
Kursverksamhet

Utbildning & erfarenhet

1994-1995: Internationella ekonomlinjen, Linköpings universitet
2001: Jur kand, Stockholm Universitet
2001-2002: Jurist, Försäkringsbolag
2003-2004: Tingsnotarie, Ångermanlands tingsrätt
2005-2007: Arbete vid advokatbyrå
2007-2008: Jurist, Svensk Handel
2009-2015: Chefsjurist, Svensk Handel Juridik
2015-2020: Jurist, Svensk Handel Juridik
2021-: Landahl Advokatbyrå