Litteratur

Publicerad: 2009-06-25

”Skrifter till Anders Victorins minne”

Iustus Förlag AB (ISBN 978-91-7678-716-8) har nyligen givit ut boken med den rubricerade titeln för att uppmärksamma minnet av professor Anders Victorin och hans gärning. Anders Victorin skulle ha fyllt 65 år våren 2009. Boken innehåller till stor del artiklar med fastighetsrättslig anknytning. Bland de 31 bidragen, författade av vänner och kollegor till Anders Victorin, förekommer också bidraget från advokat Urban Andersson, Landahl Öhman Advokatbyrå KB: ”Vissa legala hinder vid förvärv av hyreshus (påbörjade tankar)”.

 

Urban Andersson gör i sitt bidrag en djupdykning i fyra specifika rättsfrågor vilka har som gemensam nämnare att var och en av dessa, fel hanterad, kan leda till ogiltighet avseende ett ingånget köp av hyreshus. Perspektivet har varit den fastighetsinvesterare som avser att förvärva hyreshus eller hyreshusägande bolag för att tillgodogöra sig underliggande bostadsrättsvärden. De fyra avgränsade rättsfrågorna är förhållandevis okända bland fastighetsinvesterare.

 

För den som vill ta del av Urban Anderssons bidrag så finns det möjlighet att ladda ner den här