Hoppa till huvudinnehållet
Medarbetare

Urban Andersson

Advokat | Delägare

Vem är Urban?

Urban har varit verksam vid advokatbyrå sedan 1985 och har sedan dess arbetat med transaktionsrelaterade ärenden, vilket bland annat innefattar överlåtelser av bostads-, kontors-, och logistikfastigheter samt olika typer av utvecklingsfastigheter. Urban är även rådgivare inom projektutveckling och nyproduktion, vilket innefattar bland annat bildande av föreningar och bolag, biträde i styrelsefrågor, upprättande av avtal, kostnadskalkyler och ekonomiska planer, stadgar, förhandsavtal, upplåtelseavtal, bostadskonvertering av lokal- och råvindsytor samt finansiering. Urbans verksamhet har genom åren alltid även innehållit övriga nyttjanderättsfrågor samt föreningsrätt och bolagsrätt.