Måste vi ersätta hyresgästen vid arbeten utanför lokalen?

Publicerad: 2022-06-15

Magnus Strömqvist, advokat på Landahl Advokatbyrå, har mer än femton års erfarenhet av rådgivning kring kommersiella hyresavtal. I denna artikel svarar han på en fråga om vad som gäller när det pågår arbeten utanför lokalen.

Utdrag ur artikeln: “Vi äger en fastighet där vi bland annat hyr ut några lokaler. Nu har kommunen påbörjat omfattande arbeten utanför lokalen. Bland annat ska det byggas cykelbanor. Nu har en av hyresgästerna krävt hyresnedsättning. Kan de verkligen ha rätt till det? Det är ju inte vi som utför något arbete?”

Till artikeln hos Förvaltarforum

Dessa frågor faller under vårt affärsområde Hyra

Affärsområdet inrymmer alla nyttjanderätterna såsom hyra av lokal och bostad, arrende och tomträtt samt servitut. Vi arbetar med långsiktig rådgivning, hanterar tvister och uppsägningar samt granskar och förhandlar avtal. Vi bistår även under hyresförhandlingar och vid upprättande av blockhyresavtal.

Har du frågor om kommersiell hyresrätt eller hyresrätt bostad?

Kontakta Magnus Strömqvist, advokat på Landahl Advokatbyrå