Närverksträff med LegalMGMT – Regelefterlevnad i en öppen kultur

Publicerad: 2019-11-22

Välkommen till nästa träff med LegalMGMT!

Tema: Regelefterlevnad i en öppen kultur – i teori och praktik
Talare: Viveka Strangert, Strangert Consulting

Viveka Strangert var tidigare chef för compliance på Swedbank och även verksam i dess koncernledning. Idag driver hon Strangert Consulting, ett konsultbolag som bl a erbjuder företag rådgivning, coachning och hjälp med utveckling och implementering av regelverk. Hon kommer att belysa vikten av en öppen kultur vid komplexa frågeställningar och för god regelefterlevnad. Vi får också en inblick i hur kontrollfunktionerna för penningtvätt i en bank fungerar.

Dag: Måndag 25 november, kl 08.30-11.00
Plats: AG Advokat, Regeringsgatan 38 , Stockholm

Nätverket Legal Management riktar sig till icke-jurister som innehar ledande positioner inom administration, ekonomi, marknad och HR i juristbranschen. Vi önskar både befintliga och nya medlemmar varmt välkomna till denna träff. Anmälan sker till info@legalmgmt.se.