Offentlig auktion Nacka Lännersta 24:2

Publicerad: 2014-04-23

Visning den 29 april 2014 kl. 18.00 – 19.30 på Skogsgläntans väg 10 i Saltsjö-Boo. Tillfälle till extra visning efter begäran.

Värde enligt värdeutlåtande 4 300 000 kr. Lägsta pris enligt tingsrättens beslut 4 300 000 kr.

Prospekt

Värderingsutlåtande Lännersta