Passiv betalning av höjd hyra tveksam som accept

Publicerad: 2019-07-11

Landahls medarbetare Rune Thomsson har skrivit en expertkommentar på Lexnova.

“Det förekommer att hyresvärdar efter strandade kollektiva hyresförhandlingar direkt utan föregående förhandling med eller information till den enskilde hyresgästen skickar en hyresavi till honom eller henne med ett nytt högre hyresbelopp än det som hyresgästen dittills har varit skyldig att betala (s.k. direktavisering). Frågan är då om hyresgästen genom att betala den på detta sätt aviserade hyran också har accepterat den och därmed har slutit ett avtal med hyresvärden om att i fortsättningen betala hyra med belopp enligt aviseringen. Finns det med andra ord rättsligt stöd för att anse att passivitet och konkludent handlande är likställt med en uttrycklig accept i ett sådant fall?”

Läs hela artikeln här: Expertkommentar_Lexnova_RT_Juni 2019

Har du frågor kring kommersiell hyresrätt eller hyresrätt bostad?
Kontakta Cecilia Stenfalk, advokat på Landahl Advokatbyrå