Peter och Sophia skriver i FörvaltarForum

Publicerad: 2018-06-25

Peter Degerfeldt och Sophia Bark skriver i FörvaltarForum om vad Du bör tänka på vid upphandling av teknisk konsult.

Frågeställning:

“Vi kommer att utföra en större ombyggnad på en av våra fastigheter och avser att handla upp en teknisk konsult för projekteringen och även för projekt- och byggledning. Finns det något särskilt som vi bör tänka på vid upphandlingen för att undvika problem och konflikter i framtiden?”

Läs svaret här: Förvaltarforum 1806