Uthyrning av lokal i befintligt skick – att tänka på

Publicerad: 2021-11-12

Många som arbetar med uthyrning av kommersiella lokaler är vana vid att lokalerna hyrs ut i befintligt skick. Ett vanligt förhållningssätt är att hyresgästen då har ansvaret för att åtgärda brister som uppstår eller upptäcks efter tillträdet. Men vad gäller egentligen? Magnus Strömqvist redogör för ansvarsfördelningen och ger tips på vad hyresvärd och hyresgäst kan tänka på avseende skicket vid hyresavtalets tecknande.

Till artikeln

Dessa frågor faller under vårt affärsområde Hyra

Affärsområdet inrymmer alla nyttjanderätterna såsom hyra av lokal och bostad, arrende och tomträtt samt servitut. Vi arbetar med långsiktig rådgivning, hanterar tvister och uppsägningar samt granskar och förhandlar avtal. Vi bistår även under hyresförhandlingar och vid upprättande av blockhyresavtal.

Har du frågor om lokalhyra?

Kontakta Magnus Strömqvist, jurist på Landahl Advokatbyrå