Vad gäller vid kamerabevakning i fastigheten?

Publicerad: 2021-08-16

Magnus Strömqvist, jurist på Landahl, har skrivit en artikel på Förvaltarforum om vad som gäller vid kamerabevakning i en fastighet.

Utdrag ur artikeln:

“Även om du inte behöver söka tillstånd för kamerabevakningen, så innehåller GDPR en mängd bestämmelser som du måste beakta innan du påbörjar bevakningen, om det är människor som bevakas och det är möjligt att identifiera en enskild person. Detta eftersom det då handlar om en behandling av personuppgifter.

Tänk på att du endast får använda bevakningsmaterialet för det ändamål ni började använda kamerabevakningen för. Om du till exempel började med kamerabevakning för att förhindra skadegörelse, får du inte använda bevakningsmaterialet till att säkra bevisning för att en hyresgäst hyr ut sin lägenhet i andra hand utan tillstånd.”

Till artikeln hos Förvaltarforum

Dessa frågor faller under vårt affärsområde Hyra

Affärsområdet inrymmer alla nyttjanderätterna såsom hyra av lokal och bostad, arrende och tomträtt samt servitut. Vi arbetar med långsiktig rådgivning, hanterar tvister och uppsägningar samt granskar och förhandlar avtal. Vi bistår även under hyresförhandlingar och vid upprättande av blockhyresavtal.

Har du frågor om lokalhyra?

Kontakta Magnus Strömqvist, jurist på Landahl Advokatbyrå