Vad gäller vid ohyra i lokalen?

Publicerad: 2021-04-27

Magnus Strömqvist, jurist på Landahl, har skrivit en artikel på Förvaltarforum om vad som gäller när man fått ohyra i sin lokal.

Utdrag ur artikeln:

“Hyresvärden har alltid en skyldighet att se till att ohyran utrotas oavsett hur den har uppstått. Om hyresgästen inte har orsakat ohyran kan denne ha rätt till hyresreduktion och rätt att säga upp avtalet om hyresvärden inte vidtar några åtgärder.

Om hyresvärden har orsakat ohyran genom vårdslöshet kan hyresgästen ha rätt till skadestånd. Om hyresgästen har orsakat ohyran kan denne vara skyldig att ersätta hyresvärdens kostnader samt riskerar även att hyresavtalet sägs upp av hyresvärden.”

Till artikeln hos Förvaltarforum

Dessa frågor faller under vårt affärsområde Hyra

Affärsområdet inrymmer alla nyttjanderätterna såsom hyra av lokal och bostad, arrende och tomträtt samt servitut. Vi arbetar med långsiktig rådgivning, hanterar tvister och uppsägningar samt granskar och förhandlar avtal. Vi bistår även under hyresförhandlingar och vid upprättande av blockhyresavtal.

Har du frågor om lokalhyra?

Kontakta Magnus Strömqvist, jurist på Landahl Advokatbyrå