Vad gör du som värd om lokalhyresgästen går i konkurs?

Publicerad: 2021-09-17

Landahls medarbetare Martin Lundberg har skrivit en expertkommentar på Förvaltarforum i rubricerad fråga.

Ur artikeln:

“Det viktigt att hyresvärden är aktiv om en lokalhyresgäst försätts i konkurs för att undvika hyresförluster och andra kostnader.

En anmodan att ställa lokalen till hyresvärdens förfogande bör omgående tillställas konkursboet genom konkursförvaltaren.

Vid ett återlämnande från konkursboet bör hyresvärden överväga om det är möjligt att komma överens med konkursförvaltaren om att hyresavtalet har upphört och återta besittningen till lokalen.”

Till artikeln

Dessa frågor faller under vårt affärsområde Hyra

Affärsområdet inrymmer alla nyttjanderätterna såsom hyra av lokal och bostad, arrende och tomträtt samt servitut. Vi arbetar med långsiktig rådgivning, hanterar tvister och uppsägningar samt granskar och förhandlar avtal. Vi bistår även under hyresförhandlingar och vid upprättande av blockhyresavtal.

Har du frågor kring ämnet i artikeln?

Kontakta Martin Lundberg, jurist på Landahl Advokatbyrå