Vågar en styrelse neka en bostadsrättsköpare medlemskap?

Publicerad: 2022-01-12

För att en överlåtelse av en bostadsrätt ska bli giltig krävs enligt huvudregeln att styrelsen i bostadsrättsföreningen godkänner förvärvaren som medlem. Men vad är det egentligen som gäller för medlemskap? När ska medlemskap beviljas och under vilka förutsättningar kan styrelsen säga nej?

Sebastian Törnqvist och Susanne Falk går igenom vad som gäller enligt lag och vilka villkor som är vanligt förekommande i stadgar samt vad praxis säger om risken för skadestånd om styrelsen säger nej utan objektivt godtagbara skäl.

Till artikeln

Dessa frågor faller under vårt affärsområde Bostadsrätt

Inom affärsområdet ryms både allmän rådgivning och tvistelösning. Vi hjälper såväl fastighetsutvecklare och föreningar som bostadsrättshavare och har bred erfarenhet av ombildning och nybildning av bostadsrätt.

Har du frågor kring bostadsrätt och styrelsearbete?

Kontakta Susanne Falk, advokat och delägare på Landahl Advokatbyrå

Kontakta Sebastian Törnqvist, jurist på Landahl Advokatbyrå