Vikten av tidsfrister vid hyresförhandling

Publicerad: 2022-05-20

När ska förhandlingen inledas, efter att lokalhyresavtal sagts upp för villkorsändring? Finns det taktiska fördelar med att skynda på, eller avvakta med, förhandlingen – och är detta ens något part kan påverka? Magnus Strömqvist redogör, i denna expertkommentar hos Lexnova, för de frister som gäller vid bland annat hänskjutande till hyresnämnd, begäran om medlingssammanträde respektive yttrande om marknadshyra samt tidpunkten för accepterande av uppsägning, hyrestidens utgång, återkallande av medlingsansökan respektive justering av begärd hyra – liksom för de konsekvenser parterna kan drabbas av.

Till artikeln

Dessa frågor faller under vårt affärsområde Hyra

Inrymmer alla nyttjanderätterna såsom hyra av lokal och bostad, arrende och tomträtt samt servitut. Vi arbetar med långsiktig rådgivning, hanterar tvister och uppsägningar samt granskar och förhandlar avtal. Vi bistår även under hyresförhandlingar och vid upprättande av blockhyresavtal.

Har du frågor kring hyra?

Kontakta Magnus Strömqvist, advokat på Landahl Advokatbyrå