Expertkommentar av Susanne Falk

Publicerad: 2017-11-08

Susanne Falk och Maria Schefström hos Landahl har skrivit en expertkommentar i Blendow Lexnova om att ställföreträdarjäv kan leda till ogiltiga styrelsebeslut i ekonomiska föreningar.

“Sedan juli 2016 är styrelseledamöter i ekonomiska föreningar uttryckligen förhindrade att delta i handläggningen av en fråga om avtal mellan föreningen och en juridisk person som ledamoten får företräda. Exempelvis får en styrelseledamot i en bostadsrättsförening varken delta i beredningen, överläggningen eller beslutet av en fråga om avtal som rör föreningen och det byggbolag där ledamoten också sitter i styrelsen.”

Läs den utförliga artikeln här: Expertkommentar_Fastighetsjuridik_SF_September_2017

Susanne Falk

Susanne Falk

Maria Schefström

Maria Schefström