Skip to main content
Medarbetare

Maria Hård af Segerstad

Advokat

Vem är Maria?

Maria har särskild inriktning på bostadsrätt, föreningsrätt, gemensamhetsanläggningar, arrenderätt och servitut. Maria biträder vid förhandlingar och är ombud i domstolsprocesser. Hon föreläser även på kurser och skriver artiklar i olika tidskrifter inom området bostadsrätt.


Landahl Akademi

Nyproduktion och exploatering av mark

Tycker du att nyproduktion och exploatering av mark är lika roligt som vi gör? Det här är kursen för dig som jobbar med eller ger rådgivning inom nyproduktion med fokus mot bostadsrättsföreningar.

25 maj | 21 september
*Om inte datumen passar så kan du på kurssidan göra en intresseanmälan, så kan vi höras om alternativa datum.