Fredrik Bonde i Lantbrukets Affärstidning om domen i “Slussenmålet”

Publicerad: 2019-03-25

Läs Fredrik Bondes kommentarer till domen:

Advokaten om domen i Slussenmålet ”Svepande och otydlig” ATL