Hyresvärdar och brf:er kan också bygga Bolundare

Publicerad: 2020-03-31

Carolina Gustavsson har skrivit i Förvaltarforum om att hyresvärdar och bostadsrättsföreningar, som har kedjehus eller radhus med egna ingångar, kan bygga så kallade Bolundare, den nya formen av komplementbostadshus.

Till artikeln


Dessa frågor faller under vårt affärsområde Mark, Miljö och PBL

Affärsområdet konsulteras i samband med markexploateringar, fastighetsregleringar, detaljplanearbeten och bygglovsprocesser. Vi guidar er inom miljö- och vattenrättsliga frågor såsom ansvar för förorenad mark och tillstånd till vattenverksamhet.

Har du frågor om Bolundare eller annat inom Mark, Miljö och PBL?

Kontakta Carolina Gustavsson, Advokat och delägare på Landahl Advokatbyrå