Hoppa till huvudinnehållet
Expertis

Mark | Miljö | PBL

Ett av våra affärsområden

Hur du frågor om bygglov, strandskydd eller annat som gäller användningen av din fastighet?


Plan- och bygglagen reglerar en byggnads hela livslängd men också obebyggda fastigheter och möjliggör att söka marklov, bygglov samt skapa detaljplaner som ger förutsättningar att bebygga områden. 

Inom affärsområdets del mark och miljö ryms såväl frågor om föroreningar, inrättande av naturreservat, biotopskyddsområde och Natura 2000 men också frågor om vattenverksamhet, vilket exempelvis möjliggör att bortleda grundvatten för att bygga djupa garage eller att anlägga kaj.